ข้อมูล eBook

ชื่อ: กำลังใจดีดี...ที่ไม่มีวันหมด Never Ending Inspiration

ผู้แต่ง: นารีรัตน์ อ.พิพัฒน์

สำนักพิมพ์: ดอกหญ้า 2000

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

 ไม่มีใครไม่เคยล้มหรือทำผิดพลาด ไม่มีใครไม่เคยแพ้หรือท้อถอย ไม่มีใครไม่เคยเจออุปสรรคในชีวิต เพราะมันเป็นสัจธรรม คือเรื่องธรรมดาที่สุดของชีวิต หากแต่ทำอย่างไรจึงจะก้าวข้ามผ่านเรื่องราวเลวร้ายต่างๆ เหล่านั้นไปได้ 

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-01-31 01:10
2019-01-08 01:13
2018-12-30 01:13
2018-12-16 01:14
2018-11-19 01:20
2018-09-25 01:12
2018-09-17 01:11
2018-08-12 01:09
2018-07-28 01:10
2018-07-13 01:10
2018-06-18 01:13
2018-02-22 01:09
2018-02-14 01:10
2018-01-07 01:09
2017-12-27 01:08

หน้า