ข้อมูล eBook

ชื่อ: Basic iOS App Development

ผู้แต่ง: ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 0

เนื้อหา

เรียนรู้การพัฒนาแอพพลิเคชันบน iOS ด้วยภาษา Objective C อธิบายการขั้นตอนการพัฒนาแอพพลิเคชันอย่างละเอียด สามารถประยุกต์ใช้งานได้จริง

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-09-24 01:11
2018-09-16 01:10
2018-09-05 01:10
2018-08-26 01:10
2018-08-16 01:09
2018-07-14 01:11
2018-06-19 01:09
2018-02-06 01:08
2018-01-05 01:07
2017-12-20 01:08