ข้อมูล eBook

ชื่อ: กินอาหารไทยห่างไกลมะเร็ง

ผู้แต่ง: รศ.ดร.แก้ว กังสดาลอำไพ

สำนักพิมพ์: หมอชาวบ้าน

หมวดหลัก: สุขภาพ-ความงาม

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

มะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของคนไทย ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการมีพฤติกรรมบริโภคอาหารที่เป็นปัจจัยเสี่ยง “กินอาหารไทยห่างไกลมะเร็ง” เล่มนี้ ได้คิดค้นและทำการวิจัยโดยสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี 22 เมนูที่ลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็ง เช่น แกงเลียง

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-02-09 01:10
2019-02-01 01:11
2019-01-23 01:14
2019-01-04 01:19
2018-12-13 01:14
2018-12-05 01:16
2018-11-22 01:19
2018-10-20 01:21
2018-09-21 01:11
2018-09-04 01:09
2018-08-16 01:09
2018-08-08 01:10
2018-07-29 01:11
2018-07-21 01:11
2018-07-03 01:09

หน้า