ข้อมูล eBook

ชื่อ: เตรียมสอบเป็นสิงห์คณะรัฐศาสตร์ มั่นใจเต็ม 100

ผู้แต่ง: ศุภกร สักลอ

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

"หนังสือสรุปเข้มสอบตรงคณะรัฐศาสตร์ มั่นใจเต็ม 100 หนังสือที่รวบรวมเนื้อหาการสอบตรงเข้าคณะรัฐศาสตร์
จากทุกสถาบันอุดมศึกษาชื่อดัง สอดแทรกความรู้พร้อมความทันสมัยต่อเหตุการณ์ปัจจุบันให้รอบรู้ข่าวสารครบถ้วน
พร้อมแนวข้อสอบปรนัย 3 ภาค (การเมืองการปกครอง การระหว่างประเทศและบริหารรัฐกิจ) + แนวข้อสอบเรียงความ
พร้อมหลักและวิธีการตอบคำถามอย่างมั่นใจ"

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-02-12 01:08
2019-02-09 01:10
2019-02-02 01:10
2019-01-23 01:14
2019-01-15 01:17
2019-01-10 01:13
2019-01-04 01:19
2019-01-01 01:14
2018-12-22 01:18
2018-12-22 01:18
2018-12-09 01:14
2018-11-27 01:16
2018-11-22 01:19
2018-11-20 01:20
2018-11-14 01:20

หน้า