ข้อมูล eBook

ชื่อ: ขนมแม่เอ๊ย

ผู้แต่ง: ส.พลายน้อย

สำนักพิมพ์: วิริยะธุรกิจ

หมวดหลัก: อาหาร-เครื่องดื่ม

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

ประวัติความเป็นมาและประเพณีที่เกี่ยวข้องของขนมไทยที่สมบูรณ์ที่สุด เช่น ขนมกระทะ ขนมกวน ขนมสารท ขนมแชงม้า ขนมสามถ้วย ขนมสี่ถ้วย ขนมต้ม เป็นต้น พร้อมภาพประกอบสี่สี หนังสืออ่านนอกเวลา สาระการเรียนรู้ภาษาไทย คัดเลือกโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-01-28 01:10
2018-12-12 01:12
2018-12-07 01:14
2018-12-04 01:11
2018-11-26 01:18
2018-11-18 01:17
2018-11-12 01:20
2018-10-02 01:10
2018-09-29 01:12
2018-09-23 01:10
2018-09-15 01:10
2018-09-11 01:11
2018-08-25 01:08
2018-08-16 01:09
2018-07-05 01:10

หน้า