ข้อมูล eBook

ชื่อ: กดจุดหยุดป่วย

หมวดหลัก: สุขภาพ-ความงาม

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

วิธีกดจุด หยุดโรคได้ด้วยปลายนิ้ว เป็นศาสตร์เก่าแก่ของโลกตะวันออกที่สืบทอดกันมานานนับพันปีทำให้กล้ามเนื้อและระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะส่วนที่ขาดความสมดุลกลับคืนสู่ภาวะปกติ

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-12-31 01:15
2018-12-10 01:13
2018-11-21 01:21
2018-11-09 01:19
2018-10-31 01:19
2018-10-20 01:21
2018-09-27 01:13
2018-09-18 01:10
2018-08-30 01:17
2018-08-22 01:10
2018-08-11 01:09
2018-06-29 01:09
2018-02-13 01:10
2018-01-26 01:12
2018-01-07 01:09