ข้อมูล eBook

ชื่อ: 100 เคล็ดวิชาเปลี่ยนเด็กธรรมดาให้เรียนเก่ง

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

“100 เคล็ดวิชาเปลี่ยนเด็กธรรมดาให้เรียนเก่งข้ามคืน” เป็นหนังสืออีกเล่มที่คุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ควรมีติดตัวไว้ เพื่อสร้างความเข้าใจในการเลี้ยงดูลูกอย่างถูกวิธี จะได้เรียนรู้การเลี้ยงดูลูกให้โตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพ เป็นเด็กเก่ง เด็กดี อัจฉริยะครบทุกด้าน

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-01-23 01:14
2019-01-17 01:15
2018-12-31 01:15
2018-12-27 01:17
2018-12-10 01:13
2018-12-09 01:14
2018-12-02 01:12
2018-11-15 01:18
2018-11-07 01:19
2018-10-29 01:20
2018-10-06 01:11
2018-09-24 01:11
2018-09-21 01:11
2018-09-04 01:09
2018-09-03 01:09

หน้า