ข้อมูล eBook

ชื่อ: ตามรอยพระบาทจอมปราชญ์แห่งน้ำ

ผู้แต่ง: สุวิสุทธิ์

สำนักพิมพ์: กรีนปัญญาญาณ

หมวดหลัก: พระราชนิพนธ์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

หนังสือ "ตามรอยพระบาท จอมปราชญ์แห่งน้ำ" เล่มนี้ ได้รวบรวมประสบการณ์การทรงงานของ "ในหลวง" ที่พระองค์มิได้ว่างเว้นตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ และหากเราได้ "มองให้ลึกขึ้น" จากสิ่งที่พระองค์ทำ พระองค์ตรัส พระองค์ดำริ จะเข้าใจยิ่งขึ้นว่า "หลักการจัดการน้ำ" ของพระองค์นั้น แท้จริงไม่ได้ซับซ้อนเป็นเรื่องยากแต่อย่างใด แต่หากวางอยู่บนพื้นฐานของการเฝ้าสังเกต ใส่ใจ และเพียรพยายามในการบริหารจัดการอย่างถึงแก่น

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-12-28 01:20
2018-12-16 01:14
2018-12-05 01:16
2018-12-03 01:12
2018-10-20 01:21
2018-10-02 01:10
2018-09-22 01:13
2018-09-21 01:11
2018-09-14 01:13
2018-09-08 01:09
2018-09-05 01:10
2018-08-16 01:09
2018-07-30 01:12
2018-07-20 01:12
2018-06-27 01:10

หน้า