ข้อมูล eBook

ชื่อ: สนุกคิดคณิตอัจฉริยะ ตอนอลหม่าน ร้านเบเกอรี่

ผู้แต่ง: Read comice Publishing

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ทบทวนการบวก ลบ คูณ หาร
- การประมาณค่าใกล้เคียงจำนวนเต็ม
- เศษส่วนแท้ เศษเกิน จำนวนคละ และเศษส่วนอย่างต่ำ
- การเปรียบเทียบเศษส่วนที่เท่ากัน การเปรียบเทียบเศษส่วนที่ไม่เท่ากัน
- รวมโจทย์แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-11-17 01:18
2018-11-03 01:18
2018-09-20 01:10
2018-09-17 01:11
2018-09-12 01:12
2018-09-04 01:09
2018-08-28 01:09
2018-08-16 01:09
2018-08-15 01:10
2018-07-30 01:12
2017-12-30 01:07