ข้อมูล eBook

ชื่อ: สนุกคิดคณิตอัจฉริยะ ตอนอลหม่าน ร้านเบเกอรี่

ผู้แต่ง: Read comice Publishing

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

ทบทวนการบวก ลบ คูณ หาร
- การประมาณค่าใกล้เคียงจำนวนเต็ม
- เศษส่วนแท้ เศษเกิน จำนวนคละ และเศษส่วนอย่างต่ำ
- การเปรียบเทียบเศษส่วนที่เท่ากัน การเปรียบเทียบเศษส่วนที่ไม่เท่ากัน
- รวมโจทย์แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-02-02 01:10
2019-01-09 01:16
2019-01-01 01:14
2018-12-22 01:18
2018-12-20 01:13
2018-12-07 01:14
2018-12-07 01:14
2018-12-02 01:11
2018-11-26 01:18
2018-11-25 01:17
2018-11-22 01:19
2018-11-17 01:18
2018-11-03 01:18
2018-09-20 01:10
2018-09-17 01:11

หน้า