ข้อมูล eBook

ชื่อ: สนุกคิดคณิตอัจฉริยะ ตอน Ragna Hunter ศึกเกมส์ออนไลน์

ผู้แต่ง: Read comice Publishing

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 0

เนื้อหา

ความเข้าใจพื้นฐานเรื่องสมการ
- การแก้สมการในระดับชั้น ป.6
- เข้าใจและรู้จักวิธีการหา ห.ร.ม.
- เข้าใจและรู้จักวิธีการหา ค.ร.น.
- รวมโจทย์แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-11-15 01:18
2018-11-09 01:19
2018-11-03 01:18
2018-10-31 01:19
2018-10-05 01:11
2018-09-15 01:10
2018-09-05 01:10
2018-08-28 01:09
2018-08-27 01:10
2018-08-16 01:09
2018-08-15 01:10
2018-06-15 01:11
2017-12-31 01:07
2017-11-11 01:09