ข้อมูล eBook

ชื่อ: สนุกคิดคณิตอัจฉริยะ ตอน Ragna Hunter ศึกเกมส์ออนไลน์

ผู้แต่ง: Read comice Publishing

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

ความเข้าใจพื้นฐานเรื่องสมการ
- การแก้สมการในระดับชั้น ป.6
- เข้าใจและรู้จักวิธีการหา ห.ร.ม.
- เข้าใจและรู้จักวิธีการหา ค.ร.น.
- รวมโจทย์แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-01-23 01:14
2019-01-23 01:14
2019-01-05 01:20
2018-12-28 01:20
2018-12-22 01:18
2018-12-20 01:13
2018-12-12 01:12
2018-11-22 01:19
2018-11-15 01:18
2018-11-09 01:19
2018-11-03 01:18
2018-10-31 01:19
2018-10-05 01:11
2018-09-15 01:10
2018-09-05 01:10

หน้า