ข้อมูล eBook

ชื่อ: ตำนานนักเขียนรางวัลซีไรต์

ผู้แต่ง: แสงศรัทธา ณ ปลายฟ้า

สำนักพิมพ์: นกฮูก

หมวดหลัก: วรรณกรรมแปล

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

รางวัลซีไรต์ จัดเป็นรางวัลเดียวในโลกที่มอบรางวัลทางวรรณกรรมให้แก่นักเขียนจากหลากหลายประเทศภายในภูมิภาค เป็นรางวัลที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและยกย่องในแวดวงวรรณกรรมทั่วโลก อีกทั้งยังเป็นรางวัลที่สร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิที่สง่างามให้แก่ประเทศไทยในฐานะประเทศเจ้าภาพผู้ก่อตั้งรางวัลนี้ด้วย
ในประเทศไทยน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักรางวัล วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (South East Asian Writers Awards S.E.A WRITE) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า รางวัลซีไรต์
ถือกำเนิดมาเมื่อกว่า 33 ปีที่แล้ว โดยเริ่มในปี พ.ศ. 2522 โดยความคิดริเริ่มจากฝ่ายบริหารโรงแรมโอเรียนเต็ลในขณะนั้น และได้รับความร่วมมือด้วยดีจากอีกหลายองค์กร มารู้จักหนังสือที่ได้รับรางวัล รวมไปถึงประวัติของผู้สร้างสรรค์ผลงานทุกท่านตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-12-27 01:17
2018-12-10 01:13
2018-11-22 01:19
2018-11-12 01:20
2018-09-23 01:10
2018-09-22 01:13
2018-09-15 01:10
2018-09-14 01:13
2018-09-06 01:10
2018-08-24 01:11
2018-08-16 01:09
2018-08-16 01:09
2018-07-19 01:09
2018-06-18 01:13
2018-01-23 01:09

หน้า