ข้อมูล eBook

ชื่อ: ตำนานการสร้างและย้ายเมืองหลวง

ผู้แต่ง: กิตติ โล่ห์เพชรัตน์

สำนักพิมพ์: นกฮูก

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

เมืองหลวง คือเมืองที่เป็นศูนย์กลางการปกครอง
หรือเป็นเมืองหลักที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล เมืองหลวงในบางประเทศมีขนาดเล็กและมีพลเมืองน้อยกว่าเมืองอื่น เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เป็นต้น การสร้างเมืองหลวงล้วนเกิดจากปัจจัยที่แตกต่างกัน โดยปัจจัยหลักๆ คือภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และการเมือง การย้ายเมืองหลวงทั้งหลายทั่วโลกมีทั้งที่เป็นไปด้วยสัญชาตญาณการเอาตัวรอด การแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติ ชัยภูมิที่ได้เปรียบทางศึกสงคราม ความเชื่อเรื่องโชคลาง เหตุผลจากการเปลี่ยนแปลงรัชสมัย จากภัยพิบัติทางธรรมชาติ จากความแออัด ซึ่งยากต่อการขยับขยายเมือง หรือเมืองนั้นเคยเป็นเมืองที่อยู่ใต้อาณัติของชาติอื่นมาก่อน หนังสือ ตำนานการสร้างและย้ายเมืองหลวงทั่วโลก เล่มนี้ ได้นำเสนอประวัติศาสตร์การสร้างและย้ายเมืองหลวงของประเทศต่่างๆ มาไว้อย่างน่าสนใจ

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-01-07 01:15
2018-12-09 01:14
2018-12-03 01:12
2018-09-29 01:12
2018-09-25 01:12
2018-09-18 01:10
2018-09-08 01:09
2018-09-03 01:09
2018-08-24 01:11
2018-08-18 01:11
2018-08-16 01:09
2018-06-30 01:10
2018-06-10 01:12
2017-12-30 01:07
2017-11-16 01:13

หน้า