ข้อมูล eBook

ชื่อ: Everyday English เรียนศัพท์ภาษาอังกฤษกับอาจารย์บอม

ผู้แต่ง: ธวัชชัย เกิดประดับ

สำนักพิมพ์: โปรวิชั่น

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้รวบรวมบทความทางเว็บไซด์ เรียนภาษอังกฤษกับอาจารย์บอม เพื่อจะได้ถือติดตัวไปอ่านหรือแบ่งปันให้คนรู้จักรักใคร่ได้ร่วมอ่านด้วย ความพิเศษอีกอย่างของหนังสือเล่มนี้คือ บทความนับสิบเรื่องที่ผู้เขียนไม่เคยเขียนให้กับที่ไหนมาก่อนได้ถูกคัดสรรมีตีพิมพ์เป็นครั้งแรกในหนังสือเล่มนี้ด้วย
Chapter 1 อาการ อารมณ์ ความรู้สึก
Chapter 2 คน
Chapter 3 สัตว์
Chapter 4 สิ่งของ
Chapter 5 สถานการณ์
Chapter 6 สถานที่

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-12-19 01:13
2018-11-25 01:17
2018-09-22 01:13
2018-09-22 01:13
2018-09-20 01:10
2018-09-12 01:12
2018-09-06 01:10
2018-09-04 01:09
2018-09-02 01:09
2018-08-29 01:09
2018-08-15 01:10
2018-07-29 01:11
2018-02-07 01:08
2017-12-16 01:08