ข้อมูล eBook

ชื่อ: Everyday English สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

ผู้แต่ง: อโนเชาว์ เพชรรัตน์

สำนักพิมพ์: โปรวิชั่น

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

คู่มือสนทนาภาษาอังกฤษ ที่จะช่วยให้ผู้อ่านสามารถฝึกและพัฒนาภาษาอังกฤษของตนให้เก่งขึ้นได้ โดยรวบรวมประโยคหลักๆ ในชีวิตประจำวัน พร้อมคำศัพท์และความหมาย ตลอดจนเทคนิคการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ ได้ผลจริง สำหรับผู้ที่กำลังฝึกสนทนาภาษาอังกฤษไม่ควรพลาด
Chapter 1 ภาษาอังกฤษในร้านอาหาร English at the restaurant
Chapter 2 ภาษาอังกฤษสำหรับการถามเรื่องทิศทาง Asking for directions in English
Chapter 3 ภาษาอังกฤษที่คลินิกหมอฟัน English when seeing the dentist
Chapter 4 ภาษาอังกฤษสำหรับการพูดคุยดทรศัพท์ Telephoning in English
Chapter 5 ภาษาอังกฤษสำหรับการจองตั๋วเครื่องบิน English for booking a flight
Chapter 6 ภาษาอังกฤษสำหรับการจองห้องพัก English for booking a hetel room
Chapter 7 ภาษาอังกฤษสำหรับการจองโต๊ะอาหาร English for booking a dinner table
Chapter 8 ภาษาอังกฤษสำหรับการติดต่อห้องพัก English for finding an apartment
Chapter 9 การรับและมอบของขวัญเป็นภาษาอังกฤษ Giving and receiving presents in English
Chapter10 ที่เคาน์เตอร์ตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร At the Immigration Check Point and Customs

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-09-24 01:11
2018-09-21 01:11
2018-09-13 01:11
2018-09-05 01:10
2018-08-29 01:09
2018-08-22 01:10
2018-08-06 01:11
2018-07-18 01:10
2018-01-26 01:12
2018-01-23 01:09
2017-12-16 01:08
2017-11-27 01:06