ข้อมูล eBook

ชื่อ: คัมภีร์ Photoshop CS3

ผู้แต่ง: วงศ์ประชา จันทร์สมวงศ์

สำนักพิมพ์: โปรวิชั่น

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

Photoshop เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างและตกแต่งภาพกราฟิกที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เรียกได้ว่าไม่มีใครที่ใช้คอมพิวเตอร์จะไม่รู้จักโปรแกรมนี้ ซึ่งก็เนื่องมาจากคุณสมบัติต่าง ๆ ที่มีมากมาย และรองรับงานได้สารพัดอย่าง ทั้งการออกแบบภาพกราฟิก, ตกแต่งภาพถ่ายดิจิตอล ออกแบบสร้างเว็บไซท์ เตรียมภาพสำหรับโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์พกพา เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และสิ่งพิมพ์ ตลอดจนถึงคุณสมบัติใหม่ล่าสุดอย่างการปรับแต่งและตัดต่อวิดีโอ ปรับแต่งภาพ 3 มิติ รวมทั้งเครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม และการแพทย์
หนังสือเล่มนี้เป็นความพยามยามของผู้เขียนที่จะอธิบายการใช้งานโปรแกรม Photoshop อย่างละเอียดและรอบด้านที่สุด โดยเน้นทั้งในเรื่องของหลักการ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจแนวคิดเบื้องหลังคุณสมบัติต่าง ๆ ตลอดจนแนะนำวิธีใช้เครื่องมือและคำสั่งอย่างถูกต้อง เป็นระบบ โดยมีภาพประกอบทุกขั้นตอน ทำตามได้จริง

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-02-13 01:09
2018-09-21 01:11
2018-09-08 01:09
2018-08-24 01:11
2018-08-16 01:09
2018-07-18 01:10