ข้อมูล eBook

ชื่อ: ประวัติการดำรงชาติไทย

ผู้แต่ง: อ.สมศรี (ช่องชนิล) มัชฌเศรษฐ์

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 0

เนื้อหา

- ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ.2554
- ปรับชื่อและศัพท์ทั้งหมดให้ถูกต้องตามราชบัณฑิตยสถานฉบับปัจจุบัน
ปรับข้อมูลบางส่วนให้ทันสมัย และครบถ้วนถูกต้องตามประวัติศาสตร์และตามปัจจุบันสมัย
- เพิ่มตารางวิเคราะห์หลักสูตร
- เป็นการศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร์ ด้านการเมือง การปกครอง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-11-07 01:19
2018-10-31 01:19
2018-10-15 01:20
2018-09-18 01:10
2018-09-17 01:11
2018-09-08 01:09
2018-09-05 01:10
2018-08-23 01:09
2018-08-16 01:09
2018-08-01 01:11
2018-07-29 01:11
2017-12-30 01:07
2017-12-29 01:08
2017-11-05 01:08