ข้อมูล eBook

ชื่อ: พระนล (ฉบับการ์ตูน)

ผู้แต่ง: ชลลดา ชะบางบอน

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

หมวดหลัก: การ์ตูน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือการ์ตูนความรู้เล่มนี้จะพาเด็กๆ ไปรู้จักกับอีกหนึ่งบทพระราชนิพนธ์อันทรงคุณค่าของรัชกาลที่ 6 "พระนล" ภายในเรื่องประกอบด้วยคำประพันธ์ทุกชนิด ทั้งโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่าย และทรงพระราชนิพนธ์ได้อย่างถูกต้องฉันทลักษณ์โดยเคร่งครัด เรื่องราวที่พระฤาษีพฤหัสวะเล่าให้ปรณฑปทั้งห้าและนางเทราปตีมเหสีฟัง เพื่อเป็นการปลอบใจว่ายังมีผู้ผจญความยากลำมากมากกว่าทั้งหกพระองค์ยิ่ง เพราะพวกพระองค์เสียบ้านเมืองแต่ยังได้อยู่ด้วยกัน หากแต่พระนลและพระมเหสีสูญเสียบ้านเมืองแล้วยังต้องพลัดพรากจากกัน นอกจากได้รับความเพลิดเพลินแล้ว ยังได้เรียนรู้ถึงวรรณคดีไทย และได้รับข้อคิดที่สามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-01-31 01:10
2019-01-18 01:13
2018-12-11 01:14
2018-11-29 01:16
2018-11-09 01:19
2018-09-18 01:10
2018-08-16 01:09
2018-01-27 01:08
2017-11-27 01:06
2017-11-19 01:09