ข้อมูล eBook

ชื่อ: พระพุทธเจ้า (ฉบับการ์ตูน)

ผู้แต่ง: สุภฤกษ์ บุญกอง

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

หมวดหลัก: การ์ตูน

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

รวมเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ “พระพุทธเจ้า” เมื่อราว 2,500 ปีที่ผ่านมา เจ้าชายหนุ่มแห่งศากยวงค์ พระนามว่า “สิทธัตถะ” ได้เสด็จออกจากพระราชวังในกลางดึกของคืนหนึ่ง เพื่อแสวงหาความจริงแห่งชีวิต การเดินทางของพระองค์ในครั้งนั้นได้ก่อกำเนิดสิ่งสำคัญที่ผู้คนมากกว่า 400 ล้านคน ใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในเวลาต่อมา ซึ่งสิ่งนั้นคือ พระพุทธศาสนานั้นเอง นำเสนอในรูปแบบการ์ตูนสวยงาม สนุกสนาน น่าติดตามตลอดทั้งเล่ม

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-01-11 01:14
2019-01-05 01:20
2018-09-23 01:10
2018-09-15 01:10
2018-09-04 01:09
2018-09-01 01:10
2018-08-27 01:10
2018-08-24 01:11
2018-08-16 01:09
2018-06-15 01:11
2018-01-16 01:09
2017-11-13 01:10