ข้อมูล eBook

ชื่อ: มหาราชชาติไทย (ฉบับการ์ตูน)

ผู้แต่ง: สุภฤกษ์ บุญทอง

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

หมวดหลัก: การ์ตูน

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้จะพาเด็กๆ ไปรู้จักกับมหาราชา 6 จอมกษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัยเรื่อยมาจนถึงรัตนโกสินทร์ เรียงร้อยผ่านองค์พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นมหาราช 6 พระองค์ ไมว่าจะเป็นพ่อขุนรามคำแหงมหาราช, สมเด็จพระนเรศวรมหาราช, สมเด็จพระนารายณ์มหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (สมเด็จพระปิยมหาราช) นำเสนอในรูปแบบการ์ตูนสวยงาม นอกจากจะได้รับความเพลิดเพลินแล้ว ยังได้รับความรู้ไปพร้อมๆ กันอีกด้วย

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-01-05 01:20
2018-11-09 01:19
2018-09-12 01:12
2018-09-06 01:10
2018-09-04 01:09
2018-08-26 01:10
2018-08-24 01:11
2018-08-16 01:09
2018-08-16 01:09
2017-11-08 01:08