ข้อมูล eBook

ชื่อ: วีรชนคนไทย (ฉบับการ์ตูน)

ผู้แต่ง: วิษณุ โชติธนานุรักษ์

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

หมวดหลัก: การ์ตูน

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

รวมเรื่องน่ารู้ของเหล่าวีรชนผู้จารึกคุณงามความดีไว้ตั้งแต่อดีตกาล ผู้ที่อยู่ในความทรงจำของพวกเราคนไทยตลอดมา แม้วันเวลาจะล่วงเลยผ่านไปตามวิถีของกาลเวลาที่ไม่เคยหยุดรอใคร แต่ห้วงความทรงจำที่จะระลึกถึงวีรชนคนไทยเหล่านี้ไม่เคยหมุนผ่านแล้วผ่านเลยเหมือนกาลเวลา มันยังคงหยุดและย้อนมาระลึกถึงบุคคลเหล่านี้อยู่เสมอว่าเป็นผู้เสียสละเลือด เนื้อ กาย ใจ ปกป้องผืนแผ่นดิน รักษาคำว่า “ชาติไทย” ให้หลงเหลือมาตกถึงลูกหลานไทยมาจนทุกวันนี้ ทั้งสมเด็จพระศรีสุริโยทัย ชาวบ้านบางระจัน พันท้ายนรสิงห์ พระยาพิชัยดาบหัก รวมถึงท้าวสุรนารี ท้าวเทพกษัตรี ท้าวศรีสุนทร นำเสนอในรูปแบบการ์ตูนสวยงาม สนุกสนาน น่าติดตามตลอดทั้งเล่ม

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-01-05 01:20
2019-01-04 01:19
2018-09-09 01:08
2018-09-01 01:10
2018-08-24 01:11
2018-08-16 01:09
2017-12-16 01:08