ข้อมูล eBook

ชื่อ: สนุกคิด สนุกรู้ เกมอาเซียน

ผู้แต่ง: สกายบุ๊กส์

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

หมวดหลัก: ความรู้ทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"ประชาคมอาเซียน" เรื่องใกล้ตัวที่ต้องเตรียมพร้อม เรียนรู้อย่างเข้าใจกับประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ในรูปแบบ "ฉบับการ์ตูน" หนังสือ "สนุกคิด สนุกรู้ เกมอาเซียน +สติกเกอร์" เล่มนี้ นำเสนอกิจกรรมฝึกทักษะให้น้องๆ ได้จดจำเอกลักษณ์ หรือสัญลักษณ์ของทั้ง 10 ประเทศอาเซียนได้ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม ลากเส้นเป็น ASEAN, คู่ฉันอยู่ไหน, นี่! ใครเอ่ย, เอ๊ะ! อะไรหายไป, ภาพนี้มีอะไร และอื่นๆ อีกมากมาย

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-12-19 01:13
2018-11-19 01:20
2018-10-20 01:21
2018-09-22 01:13
2018-09-13 01:11
2018-09-01 01:10
2018-08-16 01:08
2018-08-08 01:10
2018-07-29 01:11
2018-07-20 01:12
2018-02-17 01:07
2017-12-28 01:10
2017-12-10 01:07