ข้อมูล eBook

ชื่อ: กาลครั้งหนึ่ง...เมืองไทย พันท้ายนรสิงห์

ผู้แต่ง: สกายบุ๊กส์

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

พันท้ายนรสิงห์ นายท้ายเรือผู้รักษาผู้รักษากฎระเบียบด้วยชีวิต นายสิงห์นักมวยผู้เก่งกล้า แห่งแขวงวิเศษไชยชาญ อาจหาญต่อกรกับนายเดื่อนักมวยเมืองกรุงที่ฉกาจฉกรรจ์ ครั้นความลับถูกเปิดเผยเมื่อพระเจ้าเสือคือผู้ปลอมตัวมา มีราชโองการให้นายสิงห์เข้ารับราชการแต่งตั้งให้เป็น "พันท้ายนรสิงห์" ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์และเคร่งครัดต่อกฎระเบียบ แต่ทว่า… พันท้ายนรสิงห์กระทำผิดกฎมณเฑียรบาลโทษประหารถึงชีวิต พระเจ้าเสือจะตัดสินพระทัยเช่นไร…? ร่วมสัมผัสตำนานวีรบุรุษผู้ซื่อสัตย์ เคร่งครัดต่อหน้าที่ เหนือสิ่งอื่นใด แม้ชีวิตก็ไม่เสียดาย ณ บัดนี้

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-01-07 01:15
2019-01-03 01:19
2018-12-04 01:11
2018-10-20 01:21
2018-09-24 01:11
2018-09-24 01:11
2018-09-13 01:11
2018-09-06 01:10
2018-09-05 01:10
2018-07-29 01:11
2018-07-22 01:11
2018-06-10 01:12
2018-06-07 01:09
2017-12-20 01:08
2017-12-18 01:08

หน้า