ข้อมูล eBook

ชื่อ: กาลครั้งหนึ่ง...เมืองไทย สมเด็จพระเจ้าตากสิน

ผู้แต่ง: สกายบุ๊กส์

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ผู้กอบกู้เอกราชเพื่อปวงชนชาวไทย เมื่อกรุงศรีอยุธยาราชธานีถึงคราอวสาน ถูกพม่ารุกรานหวังยึดครอง พระยาตากจึงรวบรวมสมัครไพร่พลตั้งรกรากอยู่ที่เมืองระยอง แล้วบุกเข้ายึดเมืองจันทบุรีจนได้กองกำลังเสริมมากมาย กองทัพสยามอันนำโดยพระยาตากเลียบตามแม่น้ำจนประชิดค่ายโพธิ์สามต้น ฝ่ายแม่ทัพสุกี้ผู้เคยมีชัยเหนือชาวบ้านบางระจันเห็นทัพพระยาตากยกมาก็ต่อต้านสุดกำลัง บุกเข้าโจมตีโรมรัน ระดมยิ่งปืนใหญ่ทั้งทางบกและทางน้ำ แต่มิอาจจะหยุดกองทัพสยามได้ ในที่สุดทัพพม่าก็พ่ายแพ้กลับไป พระยาตากจึงประกาศชัยชนะ กอบกู้เอกราชกลับคืนมา สถาปนากรุงธนบุรี ปราบดาภิเษกเป็น พระเจ้าตากสิน แต่นั้นมา

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-01-25 01:10
2019-01-03 01:19
2018-11-13 01:19
2018-09-24 01:11
2018-09-11 01:11
2018-09-02 01:09
2018-08-25 01:08
2018-07-22 01:11
2018-02-21 01:08
2017-10-07 01:11