ข้อมูล eBook

ชื่อ: กาลครั้งหนึ่ง เมืองไทย พ่อขุนราม

ผู้แต่ง: สกายบุ๊กส์

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

กาลครั้งหนึ่ง...เมืองไทย ไม่ได้เล่าประวัติศาสตร์ในรูปแบบของแบบเรียนสำหรับเด็กประถมที่จะต้องจดจำตัวเลข ปี พ.ศ. หรือเหตุการณ์อะไรต่างๆ มากมาย แต่เราจะเล่าภาพรวมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ร้อยเรียงกันไปในรูปแบบนิทานที่อิงความจริงทางประวัติศาสตร์ เพื่อมิให้ผิดเพี้ยน ซึ่งเด็กๆ จะมีความเพลิดเพลิน และซึมซับเรื่องราวต่างๆ ได้อย่างง่ายดายโดยไม่รู้ตัว ข้อคิดและคติสอนใจ : - ความกล้าหาญ เด็ดเดี่ยว ความเป็นผู้นำ - ความมีทศพิธราชธรรมในการปกครอง - ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของประเทศ

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-01-07 01:15
2019-01-03 01:19
2018-12-04 01:11
2018-09-24 01:11
2018-09-24 01:11
2018-09-06 01:10
2018-09-03 01:09
2018-08-24 01:11
2018-08-16 01:09
2018-07-29 01:11
2018-07-22 01:11
2018-06-07 01:09
2017-12-27 01:09