ข้อมูล eBook

ชื่อ: ประเพณีไทย 4 ภาค

ผู้แต่ง: สกายบุ๊กส์

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

หมวดหลัก: ความรู้ทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้รวบรวมเกี่ยวกับการปฏิบัติประเพณีและวัฒนธรรมไทยในปัจจุบัน โดยเฉพาะคติหรือพิธีกรรมทางศาสนา เรียบเรียงความสำคัญในหัวข้อต่างๆ ไว้เป็นขั้นตอน โดยแบ่งเป็น 4 ภาคเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจถึงประเพณีและวัฒนธรรมไทยได้ดียิ่งขึ้น ด้วยการใช้สำนวนภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับนักเรียน นิสิตนักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-02-06 01:09
2019-01-22 01:15
2018-12-21 01:19
2018-12-13 01:14
2018-10-24 01:23
2018-09-22 01:13
2018-09-14 01:13
2018-09-01 01:10
2018-08-16 01:09
2018-07-28 01:10
2018-07-03 01:09
2018-06-16 01:09
2018-02-06 01:08