ข้อมูล eBook

ชื่อ: การละเล่นพื้นบ้านไทย

ผู้แต่ง: สกายบุ๊กส์

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

หมวดหลัก: ความรู้ทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับเพลงและการละเล่นพื้นบ้านของไทยกว่า 51 ชนิด พร้อมบอกรายละเอียดของสถานที่เล่น ผู้เล่น อุปกรณ์ วิธีเล่นโดยละเอียด นำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย โดยมีภาพประกอบชัดเจน สามารถปฏิบัติตามได้ทันที

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-02-06 01:09
2019-01-22 01:15
2019-01-11 01:14
2018-12-13 01:14
2018-10-10 01:23
2018-09-28 01:11
2018-09-18 01:10
2018-09-02 01:09
2018-08-23 01:09
2018-08-09 01:08
2018-06-30 01:10
2018-06-12 01:10
2018-02-06 01:08
2017-11-08 01:08