ข้อมูล eBook

ชื่อ: ผจญภัยตามรอยพระพุทธเจ้า ๑๒ (พระเจ้า ๕๐๐ ชาติ)

ผู้แต่ง: สกายบุ๊กส์

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

หมวดหลัก: หนังสือเด็ก-นิทาน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

นำเสนอเรื่องราวของพระโพธิสัตว์ในแต่ละชาติ ทั้งการบำเพ็ญเพียร ความพยายามในแต่ละชาติ ซึ่งจะเป็นอุทาหรณ์อย่างดีต่ออนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และเจริญรอยตาม โดยเฉพาะช่วยให้เยาวชนไทยได้พัฒนาตนเองทั้งทางคุณธรรมและทางสติปัญญา ถ่ายทอดเรื่องราวเป็นการ์ตูนอ่านสนุก เข้าใจง่าย สามารถนำไปใช้ในชีวิตได้จริง พร้อมภาพประกอบสี่สีชัดเจนตลอดทั้งเล่ม ช่วยปลูกฝังคุณธรรมและนิสัยรักในการอ่านให้กับเด็กๆ ไปพร้อมๆ กัน

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-09-21 01:11
2018-09-10 01:10
2018-09-01 01:10
2017-12-15 01:08