ข้อมูล eBook

ชื่อ: สนุกเกม เก่งศัพท์ Word Power 2

ผู้แต่ง: สกายบุ๊กส์

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"Word Power Series" (เล่ม1-4) เป็นหนังสือสำหรับเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมเป็นสือ เพื่อให้ผู้ใช้หนังสือได้ฝึกอ่าน เขียน คิตาม และได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ด้วยในขณะเดียวกัน หนังสือชุดนี้ประกอบด้วยเกมต่าง ๆ เช่น เกมปริศนาอักษรไขว้ เกมเสียงคล้องจอง เกมคำตรงข้าม และเกมอื่น ๆ อีกมากมาย โดยมีเฉลยคำตอบของทุกเกมเพื่อให้ผู้ใช้ตรวจสอบความถูกต้องได้ รวมทั้งสรุปคำศัพท์ทั้งหมดภายในเล่มพร้อมคำอ่านและคำแปล

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-01-01 01:14
2018-09-20 01:10
2018-09-04 01:09
2018-08-17 01:09
2018-03-07 01:07
2017-10-16 01:07