ข้อมูล eBook

ชื่อ: ข้าวกล้อง ข้าวงอก มหัศจรรย์อาหารต้านโรค

ผู้แต่ง: นิดดา หงษ์วิวัฒน์

สำนักพิมพ์: แสงแดด

หมวดหลัก: อาหาร-เครื่องดื่ม

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ชุดอาหารต้านโรค ผลงานเขียนของนิดดา หงษ์วิวัฒน์
บรรณาธิการบริหารและเจ้าของคอลัมน์ยอดนิยม
“ธรรมชาติบำบัด” ในนิตยสารครัว ครั้งนี้นำเรื่องราวของข้าว
กล้องและข้าวงอก มหัศจรรย์อาหารต้านโรค มานำเสนอ
ผู้อ่านอย่างจุใจ ครบครันด้วยข้อมูลความรู้ ทั้งคุณค่า
สารอาหาร

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-01-28 01:10
2019-01-09 01:16
2018-12-21 01:19
2018-12-07 01:14
2018-11-29 01:16
2018-10-12 01:22
2018-09-15 01:10
2018-08-16 01:09
2018-02-14 01:10