ข้อมูล eBook

ชื่อ: 150 Apps Kids Education

ผู้แต่ง: 5d book

สำนักพิมพ์: pichai book

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

"หนังสือ 150 App Kids Education นี้ได้ถูกรวบรวมคัดสรรแอพส์ฟรี ใหม่ล่าสุดที่มี
ผู้คนดาวน์โหลดในชีวิตประจำวัน ไว้มากถึง150แอพส์
เพื่อเสริมสร้างจินตนาการความรู้ (IQ) และพัฒนาการ (EQ) สำหรับเด็ก
ของคุณด้วยแอพพลิเคชั่น เสริมทักษะเพื่อการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ,ฝึกนับเลข,คัดลายมือ,โปรแกรมฝึกท่อง กขค,
นิทานก่อนนอน,พุทธปะวัติ ประวัติพระพุทธเจ้า,บุคคลสำคัญของโลก,ABC for Kids,เกมเพื่อฝึกประสาททักษะความจำของเด็ก
ฯลฯ สามารถนำไปใช้ได้ บนอุปกรณ์ iPhone,iPad,iPod Touch,Windows Phone,และ
Galaxy Tab+Note"

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-02-14 01:09
2019-02-05 01:12
2019-01-22 01:15
2019-01-06 01:13
2018-12-29 01:18
2018-12-17 01:15
2018-12-14 01:14
2018-12-07 01:14
2018-12-06 01:11
2018-11-26 01:18
2018-11-20 01:20
2018-11-13 01:19
2018-10-22 01:18
2018-10-12 01:22
2018-09-29 01:12

หน้า