ข้อมูล eBook

ชื่อ: Tense + กริยา 3 ช่อง ที่คุณต้องรู้!

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

รวบรวมสรุปหลักสำคัญของการใช้ Tense ทั้ง 12 ชนิด และคำกริยา 3 ช่องที่ต้องพบบ่อยๆ ในชีวิตประจำวัน มากกว่า 1,200 คำ ทั้งนี้ ยังเสริมความเข้าใจขึ้นกับแบบฝึกหัดท้ายบท เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อการนำไปใช้งานในชีวิตประจำวัน ทั้งการเรียน การสอบ และการทำงาน

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-02-20 01:12
2018-12-13 01:14
2018-12-10 01:13
2018-11-17 01:18
2018-11-09 01:19
2018-09-27 01:13
2018-09-21 01:11
2018-09-18 01:10
2018-09-08 01:09
2018-09-06 01:10
2018-08-31 01:13
2018-08-24 01:11
2018-08-15 01:10
2018-08-15 01:10
2017-12-31 01:07