ข้อมูล eBook

ชื่อ: ก้าวทัน อาเซียน

ผู้แต่ง: SHIN DONG BYUNG

สำนักพิมพ์: pichai book

หมวดหลัก: อาเซียน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือเล่นนี้ได้รวบรวมเนื้อหาภาษาท้องถิ่นของกลุ่มปรเทศสมาชิก ภาษาพม่า กัมพูชา ภาษาลาว บรูไน สิงคโปร์  ฟิลิปปินส์ มาเลเซียและอินโดนีเซีย คำศัพท์ทั่วไปที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น คำทักทาย อาหาร การเดินทาง การนับเลข พร้อมภาพประกอบเข้าใจง่าย เพื่อก้าวทันสู่ประชาคมอาเซียน

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-02-05 01:12
2019-01-05 01:20
2018-12-16 01:14
2018-11-22 01:19
2018-11-12 01:19
2018-10-28 01:22
2018-10-02 01:10
2018-09-23 01:10
2018-09-13 01:11
2018-08-25 01:08
2018-08-12 01:09
2018-07-14 01:11
2018-06-30 01:10
2018-06-21 01:10
2018-06-03 01:09