ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือเริ่มต้น ฝึกญี่ปุ่น ฉบับสมบูรณ์

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ปูพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่เริ่มต้น ไปจนถึงการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันแบบรอบด้านกับหนังสือ คู่มือเริ่มต้นฝึกญี่ปุ่น ฉบับสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่หลักไวยากรณ์ในภาษาญี่ปุ่นที่ต้องรู้ คำช่วยในภาษาญี่ปุ่นที่มักจะเจอบ่อยๆ โครงสร้างประโยคที่สำคัญ คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้ พร้อมตัวอย่างประกอบ สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ สรุปย่อหลักสำคัญๆ อย่างกระชับ เข้าใจง่าย พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบทและเฉลย

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-01-03 01:19
2018-12-22 01:18
2018-12-10 01:13
2018-12-02 01:11
2018-10-02 01:10
2018-09-14 01:13
2018-09-03 01:09
2018-08-15 01:10
2018-08-06 01:11
2018-07-20 01:12
2018-07-11 01:11
2018-06-29 01:09
2018-06-18 01:13
2018-06-01 01:08
2017-12-28 01:10

หน้า