ข้อมูล eBook

ชื่อ: English Grammar ฉบับสมบูรณ์

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

รวบรวมเนื้อหา English Grammar ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เหมาะสำหรับผู้ต้องการศึกษาหรือสนใจภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะระดับใด โดยเนื้อหาเริ่มตั้งแต่ขั้นพื้นฐานคือ ชนิดของคำ (Part of speech) ครอบคลุมถึงระดับเข้มข้นที่เป็น Advanced Grammar โดยเนื้อหาทั้ง 18 บทมีการอธิบายและให้ตัวอย่างครบถ้วน ได้ความรู้เต็มขั้น อ่านง่าย เข้าใจได้รวดเร็ว

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-02-07 01:09
2019-01-05 01:20
2018-12-30 01:13
2018-12-20 01:13
2018-12-20 01:13
2018-12-10 01:13
2018-12-06 01:11
2018-12-02 01:11
2018-11-21 01:21
2018-11-12 01:20
2018-11-09 01:19
2018-09-26 01:11
2018-09-26 01:11
2018-09-18 01:10
2018-09-12 01:12

หน้า