ข้อมูล eBook

ชื่อ: Mind Map พูดญี่ปุ่น แบบเน้นๆ

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

สนุกไปกับการฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นด้วยสำนวนและประโยคในหลากหลายสถานการณ์ นำเสนอในรูปแบบของ Mind Map ให้เข้าใจและจดจำได้ง่าย แยกเป็นหมวดหมู่ มีตัวอย่างบทสนทนาและการใช้ พร้อมคำศัพท์ท้ายบท สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน การท่องเที่ยว การทำธุรกิจ การเรียน หรือการสอบได้อย่างไม่ยากเย็น

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-02-07 01:09
2019-01-27 19:09
2019-01-05 01:20
2019-01-04 01:19
2018-12-24 01:16
2018-12-22 01:18
2018-12-16 01:14
2018-12-10 01:13
2018-12-06 01:11
2018-12-02 01:12
2018-11-22 01:19
2018-11-13 01:19
2018-09-29 01:13
2018-09-26 01:11
2018-09-21 01:11

หน้า