ข้อมูล eBook

ชื่อ: Mind Map พูดญี่ปุ่น แบบเน้นๆ

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

สนุกไปกับการฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นด้วยสำนวนและประโยคในหลากหลายสถานการณ์ นำเสนอในรูปแบบของ Mind Map ให้เข้าใจและจดจำได้ง่าย แยกเป็นหมวดหมู่ มีตัวอย่างบทสนทนาและการใช้ พร้อมคำศัพท์ท้ายบท สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน การท่องเที่ยว การทำธุรกิจ การเรียน หรือการสอบได้อย่างไม่ยากเย็น

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-11-13 01:19
2018-09-29 01:13
2018-09-26 01:11
2018-09-21 01:11
2018-09-12 01:12
2018-09-07 01:09
2018-09-04 01:09
2018-08-30 01:17
2018-08-25 01:08
2018-08-17 01:09
2018-08-17 01:09
2018-07-27 01:11
2018-06-30 01:10
2018-06-11 01:08
2018-02-19 01:07

หน้า