ข้อมูล eBook

ชื่อ: ทางลัด ชีววิทยา ม.ปลาย อ่านก่อนสอบ

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

สรุปรวบรวม และเรียบเรียง เนื้อหาสำคัญในวิชาชีววิทยาที่ ตั้งแต่ระดับชั้น ม.4, ม.5 และ ม.6 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย และเตรียมพร้อมสอบ PAT, O-NET, ชิงทุน, โควตา, เพิ่มเกรด, สอบตรง, และ Admission ที่สรุปในรูปแบบตาราง และรูปภาพประกอบ เพื่อง่ายต่อการเข้าใจ เพื่อที่จะช่วยให้น้องๆ ประหยัดเวลาในการอ่านหนังสือ และเตรียมพร้อมสู่การสอบโดยเฉพาะ

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-01-27 19:09
2019-01-22 01:15
2018-12-24 01:16
2018-12-20 01:13
2018-12-10 01:13
2018-12-07 01:14
2018-11-17 01:18
2018-11-09 01:19
2018-10-19 01:22
2018-10-09 01:13
2018-09-27 01:13
2018-09-23 01:10
2018-09-21 01:11
2018-09-19 01:10
2018-09-14 01:13

หน้า