ข้อมูล eBook

ชื่อ: 7 วันพิชิต Tense ฉบับสมบูรณ์

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 0

เนื้อหา

เรียนรู้การใช้ Tense ภาษาอังกฤษทั้ง 12 รูปแบบด้วยตัวเองง่ายๆ ใน 7 วัน อธิบายครบถ้วนตั้งแต่พื้นฐานเรื่องประโยคไปจนถึง Tense ต่างๆ มีตัวอย่างและคำอธิบายอย่างละเอียด เพิ่มความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้นด้วยการสรุปความแตกต่างของแต่ละ Tense อ่านง่าย สนุก ไม่เน้นการท่องจำ

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-11-18 01:17
2018-11-10 01:18
2018-10-29 01:20
2018-10-27 01:20
2018-10-06 01:11
2018-10-06 01:11
2018-09-25 01:12
2018-09-16 01:10
2018-09-14 01:13
2018-09-08 01:09
2018-09-04 01:09
2018-08-29 01:09
2018-08-24 01:11
2018-08-21 01:10
2018-08-16 01:09

หน้า