ข้อมูล eBook

ชื่อ: 7 วันพิชิต Tense ฉบับสมบูรณ์

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 0

เนื้อหา

เรียนรู้การใช้ Tense ภาษาอังกฤษทั้ง 12 รูปแบบด้วยตัวเองง่ายๆ ใน 7 วัน อธิบายครบถ้วนตั้งแต่พื้นฐานเรื่องประโยคไปจนถึง Tense ต่างๆ มีตัวอย่างและคำอธิบายอย่างละเอียด เพิ่มความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้นด้วยการสรุปความแตกต่างของแต่ละ Tense อ่านง่าย สนุก ไม่เน้นการท่องจำ

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-01-17 01:15
2019-01-14 01:14
2019-01-06 01:13
2019-01-04 01:19
2019-01-04 01:19
2019-01-03 01:19
2018-12-27 01:17
2018-12-19 01:13
2018-12-19 01:13
2018-12-17 01:15
2018-12-10 01:13
2018-11-27 01:16
2018-11-23 01:17
2018-11-18 01:17
2018-11-10 01:18

หน้า