ข้อมูล eBook

ชื่อ: รวมสูตร ติวคณิต! พิชิต ADMISSION และเตรียมตัวสอบ ม. 4-5-6

ผู้แต่ง: ทวินันท์ อยู่สุนทร

สำนักพิมพ์: สมาร์ท อินเทลลิเจนท์

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 4

เนื้อหา

หนังสือ รวมสูตร ติวคณิต ! พิชิต ADMISSION และเตรียมตัวสอบ ม. 4-5-6 เล่มนี้ ได้รวบรวมสูตรคณิตศาสตร์ที่จำเป็นต้องใช้ในการทำข้อสอบ และเทคนิคที่จะช่วยให้ทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น ด้วยรูปแบบการนำเสนอเนื้อหาที่อ่านง่ายและนำไปใช้ได้จริง !

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-01-01 01:14
2018-12-16 01:14
2018-11-21 01:21
2018-11-15 01:18
2018-09-29 01:12
2018-09-29 01:12
2018-09-27 01:13
2018-09-22 01:13
2018-09-18 01:10
2018-09-18 01:10
2018-09-14 01:13
2018-09-12 01:12
2018-09-08 01:09
2018-09-04 01:09
2018-09-02 01:09

หน้า