ข้อมูล eBook

ชื่อ: พิชิตภาษาไทย ADMISSION และเตรียมสอบ ม.4-5-6

สำนักพิมพ์: สมาร์ท อินเทลลิเจนท์

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 4

เนื้อหา

หนังสือ พิชิตภาษาไทย Admission และเตรียมสอบ ม.4-5-6 เล่มนี้ได้สรุปหลักภาษาไทยและวรรณคดี พร้อมทั้งเคล็ดลับการทำโจทย์ข้อสอบ GAT ภาษาไทย นอกจากนี้ยังรวบรวมเทคนิควิเคราะห์โจทย์เพื่อทำข้อสอบให้ได้คะแนนสูง ๆ และมีตัวอย่างโจทย์ข้อสอบพร้อมคำอธิบายอย่างละเอียด ให้น้อง ๆ ได้เตรียมพร้อมรับมือกับ Admission และการสอบในโรงเรียนได้อย่างทันท่วงที

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-01-23 01:14
2019-01-17 01:15
2019-01-05 01:20
2018-12-31 01:15
2018-12-17 01:15
2018-12-09 01:14
2018-12-04 01:11
2018-12-02 01:12
2018-11-12 01:20
2018-10-31 01:19
2018-09-29 01:12
2018-09-29 01:12
2018-09-27 01:13
2018-09-22 01:13
2018-09-20 01:10

หน้า