ข้อมูล eBook

ชื่อ: พิชิตภาษาอังกฤษ ADMISSION และเตรียมสอบ ม.4-5-6

ผู้แต่ง: เชิญพร คงมา

สำนักพิมพ์: สมาร์ท อินเทลลิเจนท์

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

หนังสือพิชิตภาษาอังกฤษ ADMISSION และเตรียมสอบ ม.4-5-6 เล่มนี้ได้รวบรวมสาระสำคัญไวยากรณ์ และคำศัพท์ที่มักออกสอบของวิชาภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมตัวสอบในระดับม.4-5-6 และสอบ Admission โดยได้รวบรวมเป็นเทคนิคและเคล็ดลับในการทำข้อสอบในทุก ๆ ทักษะทั้ง พูด เขียน อ่าน พร้อมทั้งแบบฝึกหัดและคำอธิบายอย่างละเอียด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับน้อง ๆ ที่กำลังเตรียมตัวสอบ และน้อง ๆ ที่เหลือเวลาในการอ่านหนังสือน้อยเต็มที

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-11-12 01:20
2018-10-29 01:20
2018-09-27 01:13
2018-09-23 01:10
2018-09-22 01:13
2018-09-18 01:10
2018-09-15 01:10
2018-09-14 01:13
2018-09-06 01:10
2018-09-06 01:10
2018-08-24 01:11
2018-08-20 01:10
2018-08-16 01:09
2018-07-03 01:09
2017-12-31 01:07

หน้า