ข้อมูล eBook

ชื่อ: สรุปเคมี มัธยมปลาย Chemistry PAT & วิชาสามัญ

สำนักพิมพ์: สมาร์ท อินเทลลิเจนท์

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 3

เนื้อหา

สรุปย่อเนื้อหาสำคัญวิชาเคมี และวิชาสามัญ สำหรับน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบเจาะลึก กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย พร้อมแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบหลากหลาย เพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัยทุกรูปแบบ โดยมีเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-02-07 01:09
2019-01-22 01:15
2019-01-03 01:19
2018-12-20 01:13
2018-12-16 01:14
2018-12-11 01:14
2018-12-06 01:11
2018-12-05 01:16
2018-12-02 01:11
2018-11-20 01:20
2018-11-17 01:18
2018-11-10 01:18
2018-11-10 01:18
2018-10-02 01:10
2018-09-26 01:11

หน้า