ข้อมูล eBook

ชื่อ: สรุปเคมี มัธยมปลาย Chemistry PAT & วิชาสามัญ

สำนักพิมพ์: สมาร์ท อินเทลลิเจนท์

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 3

เนื้อหา

สรุปย่อเนื้อหาสำคัญวิชาเคมี และวิชาสามัญ สำหรับน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบเจาะลึก กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย พร้อมแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบหลากหลาย เพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัยทุกรูปแบบ โดยมีเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-09-22 01:13
2018-09-19 01:10
2018-09-18 01:10
2018-09-14 01:13
2018-09-07 01:09
2018-09-04 01:09
2018-08-26 01:10
2018-08-25 01:08
2018-08-18 01:11
2018-08-15 01:10
2018-02-19 01:07
2018-01-18 01:08
2017-12-29 01:08
2017-12-28 01:10
2017-12-28 01:10

หน้า