ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือเตรียมสอบคณิตสาสตร์ ม.3

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 3

เนื้อหา

เหมาะสำหรับการเรียมสอบปลายภาค เรื่อง อสมการ ความน่าจะเป็น สถิติ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม ระบบสมการ วงกลม เศษส่วนของพหุนาม

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-02-08 01:11
2019-02-07 01:09
2019-02-04 01:10
2019-01-31 01:10
2019-01-29 01:10
2019-01-25 01:10
2019-01-23 01:14
2019-01-20 01:16
2019-01-16 01:14
2019-01-14 01:14
2019-01-07 01:15
2019-01-05 01:20
2019-01-03 01:19
2018-12-30 01:13
2018-12-19 01:13

หน้า