ข้อมูล eBook

ชื่อ: Short Note PHYSICS สรุปฟิสิกส์ ม.ปลาย อ่านก่อนสอบ

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

สรุปเนื้อหาฟิสิกส์ มัธยมปลาย ที่สำคัญและออกสอบบ่อย นำเสนอด้วยตารางสรุป และรูปภาพประกอบ เพื่อให้อ่านเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับอ่านก่อนสอบ เพื่อพิชิต O-NET, PAT, 9 วิชาสามัญ, โควตา, สอบตรง, เพิ่มเกรด, ชิงทุน, Admission และเตรียมความพร้อมสู่การสอบ Entrance 4.0

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-03-30 01:08
2019-02-21 01:08
2019-02-20 01:12
2019-02-19 01:09
2019-02-16 01:10
2019-02-10 01:10
2019-02-08 01:11
2019-02-07 01:09
2019-02-05 01:12
2019-02-05 01:12
2019-02-02 01:10
2019-01-31 01:10
2019-01-26 01:09
2019-01-25 01:10
2019-01-23 01:14

หน้า