ข้อมูล eBook

ชื่อ: Short Note PHYSICS สรุปฟิสิกส์ ม.ปลาย อ่านก่อนสอบ

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 3

เนื้อหา

สรุปเนื้อหาฟิสิกส์ มัธยมปลาย ที่สำคัญและออกสอบบ่อย นำเสนอด้วยตารางสรุป และรูปภาพประกอบ เพื่อให้อ่านเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับอ่านก่อนสอบ เพื่อพิชิต O-NET, PAT, 9 วิชาสามัญ, โควตา, สอบตรง, เพิ่มเกรด, ชิงทุน, Admission และเตรียมความพร้อมสู่การสอบ Entrance 4.0

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-12-15 01:13
2018-12-15 01:13
2018-12-13 01:14
2018-12-10 01:13
2018-12-08 01:11
2018-12-07 01:14
2018-12-02 01:11
2018-12-02 01:11
2018-12-02 01:11
2018-12-01 01:12
2018-11-29 01:16
2018-11-28 01:14
2018-11-26 01:18
2018-11-23 01:17
2018-11-22 01:19

หน้า