ข้อมูล eBook

ชื่อ: Short Note PHYSICS สรุปฟิสิกส์ ม.ปลาย อ่านก่อนสอบ

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

สรุปเนื้อหาฟิสิกส์ มัธยมปลาย ที่สำคัญและออกสอบบ่อย นำเสนอด้วยตารางสรุป และรูปภาพประกอบ เพื่อให้อ่านเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับอ่านก่อนสอบ เพื่อพิชิต O-NET, PAT, 9 วิชาสามัญ, โควตา, สอบตรง, เพิ่มเกรด, ชิงทุน, Admission และเตรียมความพร้อมสู่การสอบ Entrance 4.0

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-11-06 01:18
2018-11-03 01:18
2018-10-31 01:19
2018-10-30 01:20
2018-10-27 01:20
2018-10-21 01:25
2018-10-20 01:21
2018-10-12 01:22
2018-10-11 01:22
2018-10-09 01:13
2018-10-08 01:10
2018-10-06 01:11
2018-10-04 01:12
2018-10-02 01:10
2018-10-02 01:10

หน้า