ข้อมูล eBook

ชื่อ: GATเชื่อมโยง_ฉบับปรับปรุง

ผู้แต่ง: ณัฐชนก รูปประดิษฐ์

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

หนังสือเตรียมสอบ GAT-เชื่อมโยง มั่นใจเต็ม100 เป็นหนังสือที่รวบรวมสาระสำคัญในการเตรียมสอบ GAT-เชื่อมโยง ให้ได้คะแนนมากที่สุด สอดแทรกด้วยเทคนิค ทริคต่างๆสำหรับการทำข้อสอบให้รวดเร็ว และแม่นยำ พร้อมแบบฝึกหัดช่วยเสริมความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น และชุดข้อสอบรวม 30 บทความใหม่ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสอบวิชา GAT-เชื่อมโยงให้ได้คะแนนมากและผู้สอบAdmission ทั่วไป รวมถึงอาจารย์ติวเตอร์ทั้งหลายด้วย

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-02-13 01:09
2018-12-16 01:14
2018-10-31 01:19
2018-10-13 01:22
2018-09-27 01:13
2018-09-24 01:11
2018-09-19 01:10
2018-09-13 01:11
2018-09-05 01:10
2018-09-02 01:09
2018-08-28 01:09
2018-08-18 01:11