ข้อมูล eBook

ชื่อ: แนะวิธีคิด พชิตข้อสอบ PAT5

ผู้แต่ง: ณัฐชนก รูปประดิษฐ์

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 3

เนื้อหา

"หนังสือแนะวิธีคิด พิชิตข้อสอบ PAT 5 + ความรู้รอบตัว มั่นใจเต็ม100 เป็นหนังสือที่รวบรวมสาระสำคัญในการ
เตรียมสอบPAT 5 วิชาชีพครู ให้มีความพร้อมและรอบรู้มากที่สุดจากเหตุการณ์ข่าวสารในรอบปีและหลายปีที่ผ่านมาให้มีความแม่นยำและสามารถนำไปใช้ประยุกต์ในการทำข้อสอบทั้งสอบ PAT 5 สอบบรรจุข้าราชการ สอบครูผู้ช่วย Smart-1 และอื่นๆที่เป้นส่วนของการทดสอบความรู้รอบตัวและเหตุการณ์ปัจจุบัน พร้อมทั้งสรุปใจความหลักของอาเซียน (AEC)ไว้อีกด้วย"

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-02-13 01:09
2018-12-25 01:17
2018-12-17 01:15
2018-10-13 01:22
2018-09-29 01:13
2018-09-29 01:13
2018-09-24 01:11
2018-09-18 01:10
2018-09-13 01:11
2018-09-13 01:11
2018-09-05 01:10
2018-08-18 01:11