ข้อมูล eBook

ชื่อ: การจัดการเรียนรู้การบูรณาการแบบองค์รวม

สำนักพิมพ์: เบ็นพับลิชชิ่ง

หมวดหลัก: ความรู้ทั่วไป

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

นำเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้การบูรณาการแบบองค์รวม ที่ใช้ Strand Map และ Benchmark เป็นการบูรณาการในแนวใหม่ซึ่งสามารถใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ทั้งระดับประถมและมัธยม ตามที่ได้ทดลองใช้ ทำวิจัยในชั้นเรียน รวมทั้งการทำวิจัยและพัฒนามาแล้ว

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-02-06 01:09
2018-12-25 01:17
2018-12-22 01:18
2018-12-16 01:14
2018-12-13 01:14
2018-12-04 01:11
2018-11-29 01:16
2018-10-13 01:22
2018-09-29 01:13
2018-09-22 01:13
2018-09-22 01:13
2018-09-14 01:13
2018-09-13 01:11
2018-09-03 01:09
2018-08-21 01:10